Hyr parkering
Vi erbjuder bilparkering, båtparkering, släpvagns parkering samt husbil/husvagnsparkering som är utomhus i ett inhägnat område.

Priser: bilparkering, släp parkering samt båtparkering kostar 350:-/månad
            husbils eller husvagnsparkering kostar 450:-/månad